AVG en privacywet.

AVG en privacywet.
12 juli 2018

Veel in het nieuws de laatste tijd, de strengere regels waaraan organisaties (ook scholen) moeten voldoen om de privacy te kunnen beschermen.

Vanaf volgend schooljaar gaan we werken met toestemmingsformulieren voor foto- en videomateriaal. Iedere ouder krijgt een formulier waarop je aangeeft waar je wel- en waar je geen toestemming voor geeft. Ook als je bij de inschrijving hebt aangegeven dat je akkoord bent, wordt dit vanaf nu ieder jaar opnieuw gevraagd.

VorigeVolgende