Buitenlopen en een verzoek aan ouders.

Buitenlopen en een verzoek aan ouders.
28 september 2017

Vanaf maandag gaan we het buitenlopen in de grote pauze aanpassen. Tot nu toe speelden groep 1/2 en groep 3-4-5 tegelijk buiten van 12.00 tot 12.30 uur. Groep 6-7-8 speelden buiten van 12.30 tot 13.00 uur. In deze tweede pauze loopt naast Brood en Spelen en iemand van de Zeester, geen ouder buiten.

Met name in de bovenbouw is het erg druk buiten en ontstaan er regelmatig conflicten. Ondanks dat hier veel aandacht aan wordt besteed in de klas, helpt dit onvoldoende. Ook hebben een aantal ouders hun zorg hierover uitgesproken.

Tot de Kerstvakantie gaan we de volgende veranderingen doorvoeren:

  • Wij vragen ouders weer twee keer per jaar per kind te komen buitenlopen. In het verleden was dit ook zo. U kunt zich nu intekenen voor de eerste of de tweede pauze.

Wilt u zich vaker dan dit intekenen? Wij en de kinderen zijn erg blij met uw hulp!

  • Van 12.00 tot 12.30 uur blijven de kleuters buitenspelen op het kleine plein. Op het grote plein speelt groep 3-5-7 buiten. Van 12.30 uur tot 13.00 uur speelt groep 4-6-8 buiten.

Wij zien dat het samen laten spelen of werken (denk aan tutorlezen, lampionnen, kerststukjes maken) een  positief effect heeft op het gedrag van kinderen. We verwachten dit ook met het buitenspelen terug te zien.

Verder gaan we strengere regels hanteren:

  • Als een kind, na een waarschuwing, weer ‘grensoverschrijdend gedrag’ vertoont tijdens het buitenspelen (in dezelfde pauze), wordt hij of zij door de eigen leerkracht naar binnen gehaald. Zij mogen die pauze niet meer naar buiten. Ouders worden hierover ingelicht.
  • Wanneer negatief gedrag aanhoudt of ernstig is, houden we ons als school aan het schorsingsbeleid van OPOIJmond.

We sluiten positief af:

  • Schoolplein 14: We gaan er van uit dat een ‘fris en uitdagend schoolplein’ bijdraagt aan het speelplezier van al onze kinderen.
VorigeVolgende