Doneer je schoolhek.

Doneer je schoolhek.
02 november 2017

Aan ons schoolhek hangt een spandoek van Kenter Jeugdhulp. Uw kind heeft vandaag hier ook een foldertje over meegekregen.

Kenter wil hiermee aandacht vragen voor het tekort aan pleegouders en als school staan we hier natuurlijk 100% achter. Ieder kind verdient een liefdevol thuis.

WEEK VAN DE PLEEGZORG van 1 t/m 8 november 2017 

Pleegouders zijn van onschatbare waarde én heel hard nodig. Op dit moment zijn er in Nederland ruim 19.000 pleegkinderen. Deze kinderen zijn tussen de nul en achttien jaar. Soms kunnen ze tijdelijk niet thuis wonen, soms is dat voor langere tijd. Het aantal nieuwe pleegouders dat zich aanmeldt, is afgelopen jaar gedaald. Op dit moment zoeken nog 19 kinderen uit de regio Midden en Zuid Kennemerland een passend pleeggezin.  

In 2017 wordt voor de derde keer de Week van de Pleegzorg georganiseerd van 1 t/m 8 november. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.  

Yasmine (16) zoekt pleegouders, die in de buurt van haar school wonen. 

In de regio Midden en Zuid Kennemerland  is Kenter Pleegzorg speciaal op zoek naar een vervolgplek voor Yasmine, die na een crisisplaatsing graag dichtbij haar school wil blijven wonen. Yasmine heeft een belast verleden. Ze is getraumatiseerd doordat ze huiselijk geweld van dichtbij heeft meegemaakt. Yasmine functioneert prima op school en wil dit jaar haar examen halen. Zij heeft extra steun nodig bij haar emotionele ontwikkeling. Yasmine heeft een stevig temperament. Duidelijkheid en rechtvaardigheid vindt ze belangrijk. Kenter Pleegzorg zoekt speciaal voor haar een pleeggezin, waar Yasmine stabiliteit en veiligheid kan beleven, zodat zij haar traumatische ervaringen kan verwerken. Bent u geïnteresseerd? Neem dan contact op met ons op. 

Helpt u mee of weet u iemand die deze hulp wil en kan bieden? Neem dan contact op met:

secretariaatVVP@kenterjeugdhulp.nl

VorigeVolgende