Herhaalde oproep voor ouders in de MR.

Herhaalde oproep voor ouders in de MR.
08 maart 2018

Beste ouders, verzorgers,

Met ingang van het nieuwe schooljaar nemen 2 ouders uit de MR afscheid. Tevens zijn er 2 leerkrachten uit de MR die aan hebben gegeven hun termijn niet te willen verlengen. Dit betekent, dat de MR met ingang van het nieuwe schooljaar voor een groot deel met een nieuwe bezetting zal werken. Om de overgang naar deze nieuwe samenstelling zo soepel mogelijk te laten verlopen, willen we al op tijd een oproep doen voor nieuwe ouders in de MR. Zij kunnen dan dit schooljaar al 2 vergaderingen meedraaien. 

De MR bestaat uit een groep daadkrachtige en betrokken leerkrachten en ouders en komt circa 7 keer per schooljaar op wisselende avonden bijeen om te vergaderen over o.a. beleid op schoolniveau, ontwikkelingen binnen de school en punten vanuit OPOIJ. De vergaderingen beginnen altijd om 19 uur en rond 21 uur zijn we doorgaans klaar. 

Heeft u interesse in deelname aan de medezeggenschapsraad? Schrijf dan een brief met uw motivatie en stuur deze voor 16 maart naar medezeggenschapsraad@de-zeester.nl. Alle ouders van de Zeester worden dan in april in de gelegenheid gesteld op de kandidaten te stemmen. Voor de meivakantie is dan bekend welke ouders de nieuwe leden van de MR zullen worden. Zij zullen dit schooljaar op de MR-vergaderingen van 15 mei en 28 juni al meedraaien met de MR.

Wij zien de aanmeldingen graag tegemoet!

Waldo Dekker, Freek Verouden, Hanneke Dubbelman en Felicia Kool, oudergeleding MR De Zeester

VorigeVolgende