Invulling directie tot 1-8-2019.

Invulling directie tot 1-8-2019.
17 januari 2019

In de vorige nieuwsbrief is verteld dat ik (Nicola) vanaf 1 maart niet meer werkzaam zal zijn op de Zeester. We zijn blij te kunnen melden dat er zo snel een oplossing is gevonden.

Van 1-3-2019 tot de zomervakantie, zal Caroline le Clercq de taak op zich nemen als plaatsvervangend schoolleider. Zij is vier dagen aanwezig en is aanspreekpunt voor het team en voor u als ouder. Caroline is een ervaren schoolleider en doet vaker dit soort tijdelijke vervangingsklussen.

De procedure om een nieuwe schoolleider voor de Zeester te werven, wordt binnenkort bovenschools gestart. Deze vacature gaat per 1-8-2019 in. Dit geeft het bestuur de tijd en ruimte om de nieuwe schoolleider zorgvuldig te kiezen. In dit traject wordt het team en ook de MR direct betrokken om samen iemand te kiezen, passend bij de Zeester.

VorigeVolgende