Kinderboekenweek op de Zeester!

Kinderboekenweek op de Zeester!
28 september 2017

Woensdag 4 oktober is het weer zover: de Kinderboekenweek. Het thema is gruwelijk eng. De kraam van de Read shop komt er ook weer te staan. Jullie kunnen een bestelformulier invullen of  jullie mogen er ook voor kiezen om rechtstreeks naar de Read shop te gaan. Graag dan wel melden dat jullie van de Zeester zijn, dan krijgt de school evengoed een deel van de opbrengst.

08.30 uur:  We beginnen buiten op het plein. Daar is de opening van de Kinderboekenweek. 

De kinderen en leerkrachten (ook ouders natuurlijk!!) mogen verkleed naar school komen. Het thema is gruwelijk eng, dus maak het spannend!! Zodra de kinderen in de klas komen komt er een andere leerkracht in de klas voorlezen.

De kinderen kunnen dit jaar een zilveren of gouden penseel winnen. Dit horen ze verder van de leerkracht.

Er komt op woensdag 18/10 weer een voorleeswedstrijd. De winnaar van de groepen 7 en 8 doet daarna mee aan de voorrondes van de nationale voorleeswedstrijd. Er komt ook een voorleeswedstrijd van de groepen 4 t/m 6. 

Op vrijdag 20/10 is de afsluiting met de kleedjesmarkt. Doet u hieraan mee, dan kunnen de kinderen  vanaf 14.15 uur uit de klas gehaald worden door een ouder. Zij zoeken een plekje op het plein (bij slecht weer in de speelzaal)

De ruilbieb: in de hal van de hoofdingang is er een ruilbieb. Er zijn daar weinig kinderboeken. Heeft u nog kinderboeken thuis, en vindt u het leuk als deze in de ruilbieb komen, dan graag aan Cella geven. Zij zorgt dat de boeken hier terecht komen. In de ruilbieb kunt een boek voor uzelf meenemen of voor uw kind. U zet hiervoor een ander boek in de plaats.

Heeft u griezelboeken thuis? Geef deze dan aan uw kind mee naar de klas (met naam!!). Dan besteden wij hier aandacht aan.

VorigeVolgende