Laatste nieuwsbrief, 19-7-2018

Laatste nieuwsbrief, 19-7-2018
12 juli 2018

Dit is de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar. Dit wil ik afsluiten met een verslag waarin wordt teruggekeken op een mooi en leerzaam jaar.

Evaluatie van schooljaar 2017-2018

We zijn trots op ons onderwijs en op de resultaten hiervan (de opbrengsten).

De tussenopbrengsten, de midden -en de eindtoetsen van Cito, liggen boven de inspectienorm en boven het landelijk gemiddelde. Dit jaar hebben we de eindopbrengsten helaas niet gehaald. Samen met de leerkrachten van de groepen 8 is gekeken naar de individuele scores en de verwachtingen per kind. Dit kwam in bijna alle gevallen overeen.

Het ene jaar heb je veel kinderen die sterk zijn op cognitief gebied en het andere jaar minder. Dat is niet erg. Als de kinderen maar presteren naar hun kunnen. Dat hebben ze gedaan én daar zijn wij trots op!

Naast ‘de cijfertjes’ is er gelukkig nog veel meer. Het onderwijs op De Zeester staat nooit stil.

We hebben gewerkt vanuit onze kernwaarden. Deze vatten samen wat wij belangrijk vinden in het onderwijs van uw kinderen. Deze kernwaarden zijn:

–           Prikkelend onderwijs

–           Samen leren en samen verantwoordelijk

–           Sociaal krachtige leerlingen

–           Een veilig schoolklimaat

Van prikkelend onderwijs krijgen we betrokken leerlingen, leerlingen die echt willen leren, nieuwsgierig zijn, vragen aan de leerkracht en aan elkaar. Hier moeten wij als leerkrachten tijd en gelegenheid voor geven, om samen te werken en te leren. Dit noemen we ook wel coöperatief leren. Ook dit jaar was dit weer een speerpunt. Samen weten we meer dan alleen. Dat geldt overigens voor de leerlingen maar ook voor de leerkrachten!

Daarnaast hebben we er hard aan gewerkt om De zeester voor ieder kind een fijne en veilige plek te laten zijn. Een plek waar je kunt zijn wie je bent. Dit geldt tijdens de lessen maar zeker ook met het buiten spelen. De Vreedzame school speelt hier nog altijd een actieve rol in.

Dit jaar merkten we dat vooral oudere kinderen soms gestimuleerd moesten moesten in hun buitenspel. Met geld vanuit de Zeesterrun 2016-2017 is de realisatie van een ‘Schoolplein 14’ mogelijk gemaakt. Hierdoor krijgen de kinderen meer speelmogelijkheden en over het buitenspelen zijn wij, maar ook de kinderen weer erg tevreden.

Dit jaar zijn we gestart met startgesprekken met ouders. Deze gesprekken zijn al aan het begin van het schooljaar en niet pas in november zoals andere jaren. Het fijne hiervan is dat je al heel snel echt contact met elkaar hebt over het kind en de thuissituatie en dat de rol van de ouders hierin, toch iets anders is dan bij een ‘rapportgesprek’. De informatie/ input komt meer van beide kanten. Ouders zijn voor ons van groot belang bij het begeleiden van het kind. Niemand kent hem of haar zo goed als de ouders en hier willen we graag ‘gebruik van maken’. Samen zijn we verantwoordelijk.

Ook nieuw dit jaar waren de muzieklessen van Meester Daniel. In elke klas kwam hij één keer in de drie weken een les verzorgen en de leerkracht gaf hiernaast nog twee lessen die hierop aansloten. De kinderen hebben kennis gemaakt met allerlei soorten muziek en instrumenten en we hebben werkelijk opgekeken van het muzikaal talent op de Zeester.

Techniek staat centraal op de Zeester. In elke groep werden weer technieklessen aangeboden en was er een techniektoernooi georganiseerd. We hadden Mad Science in de school en buitenschools konden kinderen workshops volgen.Veel kinderen hebben een bezoek gebracht aan SHIP van Techport en/ of zijn naar Pet IImond geweest. Groep 8 heeft een interactief bezoek gebracht aan de huisvuilcentrale en de meiden van groep 7 zijn bezochten weer de Girlsday dit jaar bij Tata Steel.

Vanaf volgend jaar wordt de focus op technologie/ techniek nog groter. Dit is een heel breed onderwerp en houdt meer in dan de uitvoering. Voor onze kinderen wordt de aandacht voor technologie in de breedste zin, alleen maar belangrijker voor hun toekomst.

Het wereldthema van dit jaar was ‘Afrika’. We hebben een prachtige opening gehad in oktober, hier was de Centrum voor Kunsten bij betrokken. In maart waren de wereldweken. Hierin werd van groep 1 t/m groep 8 geleerd over cultuur, natuur, taal, geografie, biologie…kortom: de Zeester ademde Afrika!

Dit jaar hebben we voor het eerst workshops georganiseerd voor alle klassen. Deze werden verzorgd door leerkrachten en externen. De kijkavond was weer erg drukbezocht door ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden. Er was dit jaar zelfs een Afrikakoor waar kinderen en leerkrachten in zaten. Iedereen heeft veel geleerd in deze mooie weken, we hebben erg genoten.

Een kleine opsomming van 2017-2018 van punten/ gebeurtenissen welke nog niet genoemd zijn:

Met voeten en fietsen naar school (van Veilig Verkeer Nederland), de week van de pauzehap, een fantastische Kinderboekenweek, de kleedjesmarkt, de lichtjesochtend, open lessen waarbij alle ouders welkom zijn, het voorleesontbijt, Paasontbijt, Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, de Koningsspelen, de wandelvierdaagse, een fantastisch kamp.

En volgende week nog de afscheidsavond en musical voor de groepen 8 en woensdag als afsluiting natuurlijk….het Zeesterrenfeest.

We kijken terug op een mooi en leerzaam schooljaar!!

VorigeVolgende