MR.

MR.
16 februari 2018

Afgelopen dinsdag heeft de MR vergaderd. Tijdens de vergadering is alvast gekeken naar volgend schooljaar. Zo is de hoeveelheid studiedagen besproken en hebben we gekeken welke MR leden binnen de MR werkzaam blijven en wie er af zullen treden.

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten. Sommige ouders hebben te maken met een verandering in hun werksituatie of ze krijgen de mogelijkheid een studie te volgen, waardoor zij hun tijd opnieuw moeten gaan indelen.

Verder hebben we gekeken naar een stuk dat OPO IJmond aan ons stuurde. Het gaat om het veiligheidsplan waar alle scholen van de stichting mee te maken krijgen.

Op dinsdag 15 mei bent u om 19.00 uur van harte welkom de MR vergadering bij te wonen.

VorigeVolgende