Nieuwsbrief, 13-12-2018

Nieuwsbrief, 13-12-2018
13 december 2018

Gebruik Parro.

Het gebruik van Parro bevalt ons goed. Het is een fijn communicatiemiddel tussen ouders en school.

In de groepen ½ en 8 hebben we dit jaar ook voor het eerst de uitnodiging van de ouderavond gedaan via Parro. We hebben bij ouders nagevraagd hoe dit beviel en de reacties waren positief. Bij de volgende gesprekken gaan we dat dan ook voor alle gesprekken doen.

Via Parro is het ook mogelijk om een privégesprek te starten, dus tussen leerkracht en ouder (en andersom). Hier wordt veel gebruik van gemaakt maar het blijkt dat nog niet iedereen hiervan op de hoogt is. Daarom hieronder een korte uitleg:

Ga naar het startscherm – onder in beeld ziet u vier icoontjes – klik op de derde (tekstballon) – klik op de + en selecteer bij leerkrachten de leerkracht waarmee u een gesprek wilt starten.

 

 

 

VorigeVolgende