Kinderraad

Vanaf groep 5 kiezen de leerlingen van elke groep een afgevaardigde voor de kinderraad. De kinderraad komt ongeveer om de zes weken bijeen en bespreekt met elkaar zaken die op school spelen en/of geven adviezen.