Ouderraad

Zonder uw hulp zijn we nergens! Er zijn allerhande activiteiten waarbij we de hulp van ouders niet kunnen missen. De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste, betrokken ouders dat graag een actieve rol inneemt als het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van de kinderen.

De doelstellingen van de ouderraad zijn:
★ ondersteuning bieden aan het onderwijzend personeel bij het organiseren van met name feestelijke activiteiten;
★ de belangen van alle leerlingen en hun ouders mede te behartigen in zaken die betrekking hebben op de goede gang van zaken op school;
★ het bevorderen van ouderparticipatie;
★ het beheren van de ouderbijdrage;
★ waar de ouderraad het nodig acht een adviserende rol te spelen naar de medezeggenschapsraad over alle zaken die de ouders aangaan.

Op de foto ontbreken: Sander, Hilde, Ramona en Heleen.

De leden van de Ouderraad zijn:

Voorzitter: Annemiek (Paddy 7a, Moira 3b)

Secretaris: Nathalie (Max 7a)

Penningmeester: Sander (Miloe 6a, Jasmijn 4b)

De leden van de Ouderraad zijn:

 

Albert (Aniek 6a, Lotte en Sofie 4a, Ruben 1/2c)

Annet (Merijn 7b, Feline 6a, Jesper 4a)

Bas (Evi 8b, Floor 6a)

Charlotte (Isa 7b, Dani 5b, Nouk 1/2b)

Colette (Teun 6b)

Eva (Sam 3a)

Heleen (Stan 6a, Zoë 3a)

Hilde (Abigail 5a, Timo 1/2a)

Inge (Mirthe 7b, Noortje (4a)

Judith (Jens 4a)

Lisette (Thijs 3a)

Maikel (Sepp 4b)

Marloes (Hao Min 4b, Tian Min 1/2a)

Ramona (Milou 4a, Bibi 1/2b)

Shirley (Sil 6b, Jim 4a)

Wendy (Eva 6b, Niels 4a)

 

Hieronder vindt u de notulen:

Notulen 2017 januari

Notulen 2017 maart

Notulen 2017 mei

Notulen 2017 september

Notulen 2017 december

Notulen 2018 januari

Notulen 2018 maart

Notulen 2018 juni

Notulen 2018 oktober

Indien u belangstelling heeft voor een actieve rol binnen de school als lid van de OR, dan kunt u zich wenden tot de voorzitter. We heten u van harte welkom!

U kunt de OR per e-mail bereiken op: ouderraad@de-zeester.nl

De ouderbijdrage en het schoolreisgeld kunt u overmaken op de ABN-AMRO rekening van de Ouderraad: NL 86 ABNA 059.50.46.967 ten name van St. Ouderraad OBS De Zeester te Beverwijk.