Ouderbijdrage 2017-2018.

Ouderbijdrage 2017-2018.
20 juli 2017

Dit bericht is ook via Parro verspreid:

U heeft de brief weer meegekregen waarin gevraagd wordt de ouderbijdrage voor uw kind(eren) te betalen.

Hier blijken brieven voor groep 8 en voor  1 t/m 7 door elkaar te zijn geraakt.

Alleen de ouders met een kind (na de vakantie dus) in groep 8 betalen € 25.00. De andere ouders betalen  € 50.00 per kind. Het verschil zit hem in het schoolreisje, dit is niet meer voor groep 8. Zij gaan op kamp maar dat wordt apart betaald.

Heeft u te veel betaald? Geef dit even door aan Cella, dan laat zij dit terugstorten.

Heeft u te kort betaald? Dan graag de resterende € 25.00 alsnog overmaken.

 

Sorry voor het ongemak. 

VorigeVolgende