Ouderbijdrage.

Ouderbijdrage.
19 oktober 2017

namens de OR:

Het schooljaar is alweer even aan de gang. Ook hebben de kinderen hun schoolreisje alweer achter de rug. Om o.a. deze activiteit te kunnen bekostigen zijn we afhankelijk van de ouderbijdrage. Mocht u deze nog vergeten zijn te betalen hopen we dat u deze als nog over wilt maken naar de ouderraad op rekeningnr.: NL86ABNA0595046967.

Voor de groepen 1 t/m 7 is het bedrag € 50,00 en voor groep 8 is het bedrag € 25,00.

VorigeVolgende