Ouderenquête.

Ouderenquête.
18 mei 2017

Al enige tijd geleden hebben we een oudertevredenheidsonderzoek afgenomen. Op geen van de punten scoren we volgens de ouders onvoldoende. Hieronder worden een aantal punten weergegeven waar op we hoog scoren en ook waarop minder hoog.

Men kon punten geven van 1 tot 4. Op geen enkel punt scoorden we onder de 2.8.

3.8

 • Ouders zijn tevreden over de voorzieningen van de voor- en naschoolse opvang.
 • Ouders vinden de informatie van de school begrijpelijk.

3.7

 • Kinderen hebben het naar hun zin in de groep.
 • Kinderen voelen zich gewaardeerd door de leerkracht.
 • De school besteedt voldoende aandacht aan taal, rekenen en lezen.
 • Onderwijstijd (ouders zijn tevreden over de uitval van lessen, de wijze waarop de schooltijd wordt nageleefd en over de zinvolle besteding van de lestijd.
 • Ouders voelen zich welkom op school.

2.8 (dit zien wij als verbeterpunten)

 • Op school leren de kinderen omgaan met sociale media.
 • Ouders zijn tevreden over hoe de school met gedragsproblemen omgaat.
 • Ouders zijn tevreden over hoe de school met meer- en hoogbegaafde kinderen omgaat.
 • Ouders zijn tevreden over de wijze de school met pestgedrag omgaat.
 • De rest van de punten scoorden tussen de 3.0 en 3.6.

Ouders konden ook opmerkingen plaatsen. Ook deze worden meegenomen in onze eigen evaluatie en natuurlijk in het plan van aanpak voor de komende periode.

VorigeVolgende