Oudergesprekken en de rapporten.

Oudergesprekken en de rapporten.
07 februari 2019

Volgende week zijn weer de oudergesprekken. U bent hiervoor uitgenodigd via Parro.

We horen dat sommige ouders geen rekening hebben gehouden met de ‘looptijd’ tussen de gesprekken en het bekijken van het rapport voorafgaand aan het gesprek.

Daarom krijgen de kinderen het rapport mee, de dag voor het gesprek.

Graag dit rapport weer meenemen als u op school komt voor het oudergesprek.

De Cito-resultaten worden tijdens het gesprek met u gedeeld.

Is natuurlijk een grapje…

VorigeVolgende