Aanmelding

Aanmelding

Zoals vermeld bij ‘rondleidingen’ is iedereen in én buiten de Broekpolder welkom op obs De Zeester. U kunt uw kind aanmelden nadat u op een persoonlijk gesprek bent geweest op onze school.

Na een stukje uitleg over de school en onze werkwijze neemt de schoolleider u mee de school door. Wij kiezen bewust voor rondleidingen tijdens lesuren. Hierdoor krijgt u als ouder (en natuurlijk mag uw kind ook mee!) meteen een goede indruk van de sfeer op school.

Als u na de rondleiding nog steeds enthousiast bent dan krijgt u een inschrijfformulier mee, of kunt u deze rustig thuis digitaal invullen (zie downloads). Zes weken voor uw zoon of dochter vier wordt, wordt u gebeld door de nieuwe juf of meester. Zij nodigt uw kind uit om te komen ‘wennen’ in de nieuwe klas. Dit mag zelfs drie keer, voor de daadwerkelijke start op de basisschool.

Voor kinderen die instromen vanuit andere scholen geldt: na de rondleiding wordt aan de ouders gevraagd om eerst zelf de ‘oude’ school te informeren over het voorgenomen vertrek. Daarna nemen wij contact op met die school en wordt informatie over gedrag en leerresultaten uitgewisseld. Pas daarna wordt besloten of de Zeester de juiste plek voor dit kind is en wij hem het onderwijs kunnen bieden dat voor dit kind nodig is.