Informatie

Als u interesse heeft in onze school dan kunt u contact opnemen met onze directeur:

Mark van Leeuwen (0251-205661) of info@de-zeester.nl

en een afspraak maken voor een persoonlijke rondleiding. Hier mag uw zoon of dochter natuurlijk ook mee. We plannen deze rondleidingen tijdens schooltijden. Zo kunt u onze school ‘in bedrijf zien’.

Bent u enthousiast geworden na uw bezoek dan kunt u het inschrijfformulier downloaden onder het kopje school-downloads op deze site.

Voor nieuwe kinderen (4 jaar) geldt dat ze ongeveer zes weken voor de eerste schooldag door de leerkracht worden gebeld om een afspraak te maken voor het wennen. Dit gaat in goed overleg met u.

Schooltijden: 

We werken met een continurooster.Dit zijn onze schooltijden:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 uur – 14.30 uur
Woensdag : 8.30 uur – 12.15 uur

Om 8.20 uur gaan de deuren open. De leerkrachten zijn dan al in de groep om de kinderen te begroeten. Tot en met groep 3 brengen ouders de kinderen in de klas. 
De kinderen blijven op maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag tussen de middag op school. Ze eten dan in de klas met hun eigen leerkracht. Daarna spelen de kinderen een half uur gezamenlijk buiten. Dit gebeurt onder toezicht.

Bij ons op school organiseren we de tussenschoolse opvang samen met ouders. Van iedere ouder wordt verwacht om per kind 2 keer met de pleindienst te komen helpen met een max. van 4 keer. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich betrokken voelen bij de school en uw kind zal het zeker leuk vinden papa of mama te zien als pleinwacht. 

Vanaf het begin van het schooljaar kunt u zich hiervoor intekenen.