Visie

Onze missie:

Basisschool De Zeester; een school in de wereld, de wereld in de school’

Onze visie:

Ieder kind is anders. Op de Zeester vinden we dat je mag zijn wie je bent. Ieder kind heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen mogelijkheden en eigen talenten. Deze visie vraagt om een aanpak op maat. Hier komen we met ons onderwijs aan tegemoet.

Onze kernwaarden zijn:

  • prikkelend onderwijs
  • samen leren / samen verantwoordelijk
  • sociaal krachtige leerlingen
  • een veilig schoolklimaat

Dat is waarin we geloven en wat we beloven.

Goed onderwijs is voor ons meer dan taal en rekenen. Op De Zeester bereiden we de kinderen voor ‘een wereldburger’ te worden. Voor ons is dit iemand die betrokken is, nieuwsgiering, zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf maar ook voor de mensen om zich heen én de omgeving. Hier is meer voor nodig dan feitenkennis alleen. Daarom stimuleren we op de Zeester juist die vaardigheden waarmee kinderen zelfstandig hun kennis kunnen en willen vergroten, maar ook aan ‘het omgaan met elkaar’. Reflectief denken en eigenaarschap is daarbij belangrijk. Wij leren kinderen nadenken over hun eigen leren en gedrag.

en verder….

Elk jaar behandelen we een ander werelddeel, zodat uw kind na 8 schooljaren als “volleerd wereldburger” van school gaat. Elk jaar ontdekken we een ander werelddeel: kunst en cultuur, het dagelijks leven, flora en fauna en de bezienswaardigheden van dat werelddeel staan dan op de agenda. .

Welkom in onze wereld, welkom op de Zeester!