Schoolplein 14:

Schoolplein 14:
05 april 2018

SCHOOLPLEIN 14 is een project van de Johan Cruyff Foundation. Deze stichting stimuleert hiermee het buitenspelen op basisscholen in de gedachte van Johan Cruijff, die ooit zei: “Buitenspelen zou een vak op school moeten zijn”.

Met de 3 coatings kunnen veel nieuwe spellen worden gespeeld. Leerlingen gaan hier onder gym- en/of schooltijd de komende periode mee aan de gang. Hiervoor is ook een spellenmap en een grote tas met sport- en spelmateriaal geleverd.

Over het ontwerp van het SCHOOLPLEIN 14 hebben alle leerlingen van de bovenbouw klassen meegedacht. Het uiteindelijke ontwerp is gemaakt in overleg met 16 vertegenwoordigers hiervan.

Een belangrijk onderdeel van het SCHOOLPLEIN 14 is het bord met de 14 regels. Dit bord hangt voor iedereen duidelijk leesbaar naast de hoofdingang van de school. Deze regels hangen bij alle Cruyff Courts en op elk Schoolplein 14.

De bekostiging van het SCHOOLPLEIN 14 is deels mogelijk vanuit de opbrengst van de Zeester Run 2017. We hebben toen naast KIKA en Edukans een klein deel gereserveerd voor het plein. Een ander groot deel van de financiering is beschikbaar gesteld door fondsen van de Johan Cruyff Foundation. We hopen dat alle kinderen de komende jaren met heel veel plezier zullen spelen op het nieuwe plein.

Er volgt nog een officiële opening, hierover later meer.

VorigeVolgende