Staken.

Staken.
23 februari 2018

Staking op 14 maart.

Op woensdag 14 maart wordt opnieuw gestaakt in het Primair Onderwijs. Dit keer in de provincies Noord-Holland, Utrecht en Flevoland. Alle scholen van OPOIJmond blijven deze dag dicht. De reden van deze stakingen is tweeledig; minder werkdruk en meer salaris voor de leerkrachten.

De werkdruk is groot. Leerkrachten hebben vaak volle groepen met veel zorg en geen, of weinig, extra handen in de klas. Ook na schooltijd wordt veel van ze verwacht. Het voorbereiden van lessen op verschillende niveaus en onderwijsbehoeften, nakijken, gesprekken met externen, werkgroepen, maar ook praktische dingen zoals kopiëren hoort daarbij. Er zijn maar weinig leerkrachten zijn die dat allemaal redden binnen hun werktijd.

Een tweede reden van de staking is het salaris. Dit blijft al jaren achter bij het VO en al helemaal bij andere sectoren. Het beroep leerkracht is hierdoor alleen maar onaantrekkelijker geworden. Dit resulteert in een groot tekort. Iedere keer is het weer een uitdaging om voor alle groepen een leerkracht te vinden. Leerkrachten durven zich soms niet eens ziek te melden, dat kan wat ons betreft echt niet!
We hebben in het onderwijs veel meer jonge mensen nodig die kiezen voor de Pabo maar ook zij-instromers zijn van harte welkom. Helaas blijkt ons salaris een struikelblok voor veel van deze potentieel nieuwe collega’s.

Wat heeft de staking tot nu toe eigenlijk opgeleverd?

Na de vorige twee stakingen is ‘Het werkdrukakkoord’ gesloten. Dit houdt in dat scholen in het primair onderwijs met ingang van het komend schooljaar 237 miljoen euro extra krijgen om werkdruk aan te pakken. In het schooljaar 2021/2022 loopt dit bedrag op tot 430 miljoen euro. Een gemiddelde school van 225 leerlingen krijgt volgend schooljaar circa 35.000 euro extra, oplopend tot 65.000 euro in het schooljaar 2021/2022 en structureel daarna. De schooleider bepaalt zelf met het team waar dit geld voor wordt ingezet, bijvoorbeeld aan een onderwijsassistent, de extra leerkrachte (deels), een conciërge, ICT of ?

Dit is dus al een mooi resultaat maar aan de salarissen voor de leerkrachten doet men voorlopig niets. Daarom staken we op 14 maart opnieuw, voor ons maar ook voor die nieuwe collega’s die wij, maar ook uw kinderen, zo hard nodig hebben.

In de bijlage vindt u een brief van onze bestuurder, Martijn van Emden. Hij staat geheel achter deze staking en dat is voor ons als OPOIJmond-medewerkers heel belangrijk.

We begrijpen dat deze stakingsdag voor u als ouder lastig kan zijn. Toch hopen we op uw begrip en gaan we samen voor de kwaliteit van onderwijs waar uw kind recht op heeft, voor nu en in de toekomst!

Bijlage: Ouders ll St. OPO IJmond, 18.092- brief inzake stakingsactie 14 maart 2018

VorigeVolgende