Terug kijken: Evaluatie van schooljaar 2016-2017.

Terug kijken: Evaluatie van schooljaar 2016-2017.
13 juli 2017

Terug kijken: Evaluatie van schooljaar 2016-2017.

Hieronder leest u het jaarverslag. Hierin kijken we terug naar het onderwijs op De Zeester van het afgelopen jaar:

Dat ons onderwijs goed is, laten de resultaten van ons onderwijs (de opbrengsten) zien. De tussenopbrengsten, de M- en de E-toetsen van Cito, liggen boven de inspectienorm. Ook de eindopbrengsten liggen boven deze norm én het landelijk gemiddelde.

Maar er is natuurlijk veel meer dan ‘de cijfertjes’. Want ondanks deze goede resultaten staat de ontwikkeling van het onderwijs op De Zeester niet stil.

We hebben gewerkt vanuit onze kernwaarden. Deze vatten samen wat wij belangrijk vinden in het onderwijs van uw kinderen. Deze kernwaarden zijn:

  • prikkelend onderwijs
  • samen leren en samen verantwoordelijk
  • sociaal krachtige leerlingen
  • een veilig schoolklimaat

Van prikkelend onderwijs krijgen we betrokken leerlingen, leerlingen die echt WILLEN leren, nieuwsgierig zijn, willen onderzoeken en vragen stellen aan de leerkracht en aan elkaar. Hiervoor moeten wij als leerkrachten de gelegenheid geven om samen te werken en te leren. Dit wordt ook wel coöperatief leren genoemd.

De leerkrachten op de Zeester gaven al les volgens het directe instructiemodel. Interactie tussen de leerlingen staat hierin centraal. Dit schooljaar was het coöperatief leren ons grote speerpunt. De rol van de leerling wordt vergroot en hiermee ook zijn of haar betrokkenheid bij datgene wat er geleerd wordt. De leerkrachten hebben scholing gevolgd en dit in de klassen in de praktijk gebracht. Leerkrachten en leerlingen zijn enthousiast.

Het wereldthema van dit jaar was ‘Zuid-Amerika’. We hebben een prachtige opening gehad in oktober, hier was het Centrum voor de Kunsten bij betrokken. In maart waren de wereldweken. Hierin werd van groep 1 t/m groep 8 geleerd over cultuur, natuur, taal, geografie, biologie…kortom: de Zeester ademde Zuid-Amerika!

De wereldweken werden afgesloten, na een hele drukke kijkavond, met een spetterende dag. Ook deze werd voor een deel verzorgd door het Centrum voor de Kunsten. Er werd gedanst, gezongen, muziek gespeeld en er was volop theater.

Alle leerkrachten maar vooral de leerlingen hebben ontzettend veel geleerd en genoten.

Dit jaar werkten we voor het eerst met het digitale programma BOUW! Dit is een programma dat wordt aangeboden aan kleuters t/m groep 4. Het doel is leesproblemen te voorkomen door vroegtijdig intensief oefenen op school én thuis. Leerprestaties verbeteren significant en het aantal leerlingen met dyslexie neemt af.

Op De Zeester wordt al  jaren heel veel aandacht besteed aan de zorgleerlingen. De laatste twee jaar richten we ons ook steeds meer op ‘de zorg aan de bovenkant’. Ook deze leerlingen hebben extra tijd, aandacht en aanbod nodig op een niveau dat bij hen past en waarin ze worden uitgedaagd tot leren.

Vanuit beleid is hier dit jaar hard aan verder gewerkt. Onderwerpen die in het beleid terugkomen op dit gebied zijn onder andere: het voeren van kindgesprekken, doortoetsen en instructie krijgen in een volgende groep en/of verrijken (extra stof binnen of buiten een bepaald vakgebied) binnen de groep. Ook is het gebruik van Plannex ingevoerd dit jaar voor deze groep kinderen.

ICT is niet meer weg te denken op de Zeester. Alle lessen worden gegeven via het digitale schoolbord en in elke klas staan computers. Dit jaar zijn we overgegaan tot de aanschaf van chromebooks. Deze worden ingezet om ons onderwijs te versterken. In groep 1 t/m 3 werken kinderen met iPads en vanaf groep 4 met de chromebooks.

Een kleine opsomming van 2016-2017 van punten / gebeurtenissen die nog niet genoemd zijn:

Een fantastische Kinderboekenweek, de kleedjesmarkt, lichtjesochtend, open lessen waarbij alle ouders welkom zijn, het voorleesontbijt, Paasontbijt, bezoeken buiten de deur in iedere groep, vaak gerelateerd aan techniek, Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, de Zeesterrun, lightwise, de Koningsspelen, de avondvierdaagse, een fantastisch kamp voor de groepen 8, het techniektoernooi en als afsluiting natuurlijk….het Zeesterrenfeest.

 

We kijken terug op een mooi en leerzaam schooljaar!!

 

VorigeVolgende