Vakantie & vrije dagen

 

Studiedagen:

Vrijdag 14-9

Maandag 19-11

Donderdag 31-1

Vrijdag 15-2

Dinsdag 11-6

Woensdag 3-7

Vrijdag 12-7

 

Verder:

 Goede vrijdag (19-4) niet vrij.

Hemelvaart + vrijdag 31-5 vrij.

Vrijdag 21-12 vanaf 12.30 uur vrij.