Veiligheidsmonitor

De KiVa-monitor

Op KiVa-scholen vullen leerlingen twee keer per jaar een digitale vragenlijst in. De vragen gaan onder meer over welbevinden, sociale veiligheid, pesten en (vriendschaps)relaties in de klas. Groepsleerkrachten krijgen vervolgens een rapport van hun groep, inclusief sociogrammen. Met het groepsrapport krijgen we een helder beeld van hoe een groep in elkaar steekt, zodat we ons handelen daarop kunnen aanpassen.

Verder levert KiVa een rapport op schoolniveau. In dit schoolrapport worden de trends en ontwikkelingen op schoolniveau gepresenteerd. Dat levert eveneens  nuttige informatie op waarmee beleid kan worden ontwikkeld, getoetst en verbeterd.