Ziekte van uw kind.

Ziekte van uw kind.
29 september 2016

Als uw kind onder schooltijd ziek wordt, belt de leerkracht u hierover. Daarna komt u, of iemand die u daarvoor geregeld heeft hem of haar halen.

Het gebeurt wel eens dat ouders zeggen dat het kind zelf naar huis mag. Wanneer u dichtbij school woont gebeurt dit (bij de oudere kinderen) ook wel eens.

Vanaf nu doen we dit niet meer. Wij zijn als school verantwoordelijk voor het kind, op de uren waarop het op school hoort te zijn. Dit betekent dat wanneer er iets gebeurt onderweg, wij ook verantwoordelijk én aansprakelijk zijn, ook als ouders zeggen dat het mag. Daarom moet u altijd zelf of door iemand anders het kind komen ophalen, anders moet hij of zij helaas op school blijven.

 

VorigeVolgende