Nieuwsbrief

Medezeggenschapsraad (MR) 

We zijn op zoek naar ouders voor de MR. Ouders zijn belangrijk! Meedenken en kritische vragen stellen, zodat er ten aanzien van zaken op beleidsniveau en ontwikkelingen op school een goede afweging gemaakt kan worden komt een school alleen maar ten goede en stellen we zeer op prijs. De MR bestaat uit een groep betrokken leerkrachten en ouders. Zijkomen circa 6 keer per schooljaar bijeen om te vergaderen.  De vergaderingen beginnen altijd rond 19.00 uur en zijn doorgaans rond 21.00 uur klaar. Heeft u interesse in deelname aan de medezeggenschapsraad, meld u zich dan bij de leerkracht of stuur een reactie naar mrzeester@ijmare.nl    

Wanneer u meer informatie wilt of een keer een vergadering wil bijwonen dan bent u van harte welkom. De eerste MR-vergadering vindt plaats op dinsdag 22 november a.s. Wij zien uw aanmelding graag tegemoet! 

Jeelo of Blink

Zoals al eerder aangegeven willen we komend schooljaar de zaak- en creatieve vakken thematisch gaan aanbieden.  We hebben vorig schooljaar uit het aanbod van programma’s zes programma’s geselecteerd, bestudeerd en goed met elkaar vergeleken. Uit deze programma’s hebben we Blink en Jeelo gekozen om nader te gaan bestuderen.  Naast het lezen van informatie, bestuderen van websites en bezoeken aan scholen om ervaringen uit te wisselen zullen we vertegenwoordigers uitnodigen om een presentatie te verzorgen. Na de kerstvakantie volgt dan een periode om met beide programma’s proeflessen te gaan geven zodat we medio mei een weloverwogen keuze kunnen maken met welk programma we volgend jaar gaan werken. Wordt vervolgd! 

Begrip en ondersteuning

De huidige situatie (inflatie, hoge energiekosten en benzineprijzen) kan voor mensen tot financiële zorgen leiden. Op school wordt er nog wel eens gevraagd om spullen mee te nemen voor het maken van een surprise, een kerststukje of u krijgt een brief voor de ouderbijdrage. Indien dit voor problemen zorgt kunt u altijd contact opnemen. We realiseren ons heel goed, dat dit een zeer persoonlijk onderwerp is waar niemand mee te koop loopt. We zullen hier dan ook uiteraard zeer discreet mee omgaan en willen kijken waar we eventueel kunnen helpen.

Voor al uw vragen op het gebied van geld, inkomen, wonen. zorg en welzijn kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met het Sociaal team Beverwijk. (0251 508050 of info@sociaalteambeverwijk.nl)  

Lampion maken

Woensdag 2 november stond het maken van een lampion op de agenda. Bijzonder aan deze activiteit is wel, dat de leerkrachten een voorbeeld hebben gemaakt waaruit de leerlingen mogen kiezen. Het is dan ook heel goed mogelijk kinderen uit verschillende klassen bij een andere leerkracht een lampion hebben gemaakt. Leuk is ook om te zien, dat oudere kinderen jongere kinderen helpen bij het maken van hun lampion.  Helemaal onderaan deze Nieuwsbrief zijn afbeeldingen van de gemaakte lampionnen te zien.

Naar Nepal

In mijn vrije tijd zet ik mij onder andere in voor de Stichting Hart4onderwijsNepal. Wij bieden kinderen in afgelegen gebieden de mogelijkheid om onderwijs te volgen en zorgen voor kleding, schoenen en een pakket met schoolspullen. Onderwijs is voor deze kinderen de sleutel voor een betere toekomst. Onze focus ligt op kinderen van de twee hoogste groepen van het basisonderwijs, omdat juist kinderen van deze leeftijd helaas vaak de school verlaten om te gaan werken. We willen dat onze hulp ook werkelijk op juiste plaats terechtkomt. Daarom gaat er elk jaar een delegatie (op eigen kosten) naar Nepal om de materialen te brengen. Van mijn leidinggevenden (bestuur IJmare) heb ik toestemming gekregen om de week na de kerstvakantie verlof op te nemen en vertrek ik op 23 december naar Kathmandu. Vandaar reis ik door naar Bara en Dhading. In totaal zullen we op vier scholen en plusminus 500 kinderen schoolborden, schriften, pennen en leesboeken brengen. De eerste week na de kerstvakantie ben ik dus afwezig, maar worden mijn taken door het team overgenomen. Uiteraard wil ik mijn ervaringen graag delen. Indien u interesse heeft in het werk van de stichting of een presentatie wenst voor vrienden, een vereniging of het bedrijf waar u werkt, schroom dan niet om mij aan te spreken. Ik informeer u maar al te graag!

Kerstbomen gratis af te halen 

De Ouderraad heeft nieuwe kerstbomen gekocht. De ‘oude’ bomen zijn gratis af te halen.

Voorbeelden van lampionnen

Belangrijke data

03-11-2022: Informatieavond Rots & Water voor groep 6

15-11-2022: OR vergadering

22-11-2022: MR vergadering

Het team van De Zeester