Onze school voor jouw kind

Wij zijn een school waar iedereen wordt gehoord en gezien. Wij maken dus graag tijd voor een kennismakingsgesprek en rondleiding, met aandacht voor al je vragen.

Sociale veiligheid versterken

We willen dat ieder kind zich gehoord en gezien voelt en met plezier naar school gaat. Samen maken we er een fijne school van! KiVa (Fins voor ‘leuk’ of ‘fijn’) is een schoolbreed programma, gericht op het versterken van de sociale veiligheid. Het leert kinderen vaardigheden om op een positieve manier met elkaar om te gaan. Komt pesten toch voor, dan biedt het programma handvatten om pestgedrag aan te pakken en op te lossen.

Sociale vaardigheden ontwikkelen

Behalve van KiVa maken we gebruik van het programma Rots en Water, om een positieve ontwikkeling van sociale en emotionele competenties te bevorderen. ‘Rots’ staat voor kracht, weten wat je wilt en weten wat je kunt. ‘Water’ staat voor vriendschap en samenwerking. Startend vanuit lichamelijke oefeningen, gevolgd door korte gesprekjes, leren kinderen zichzelf en anderen beter kennen en ontwikkelen ze spelenderwijs sociale vaardigheden. Tijdens de lessen komen thema’s aan de orde als zelfvertrouwen, zelfbeheersing, rekening houden met elkaar en samenwerking.

Mindsettraining

Mindset staat voor de manier waarop je denkt over jezelf en in het bijzonder over je intelligentie en kwaliteiten. Hierbij maken we onderscheid tussen een vaste en groeimindset.

Kinderen met een groeimindset vinden nieuwe situaties nooit te moeilijk, zijn niet bang om fouten te maken en zien alles als een uitdaging. Kinderen met een vaste mindset zien vaak problemen, worden faalangstig en verliezen hun zelfvertrouwen. Om deze kinderen te helpen bij het ontwikkelen van een groeimindset bieden wij op De Zeester de mindsettraining aan. 

Leerlingenzorg

Elk kind is uniek en heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen mogelijkheden en eigen talenten. Sommige kinderen leren snel, andere hebben meer tijd nodig. De een wil meer uitdaging en moeilijkere stof, de ander heeft meer behoefte aan extra uitleg of herhaling. Op De Zeester houden we rekening met die verschillen. Dat vraagt om een aanpak op maat. Wij kijken naar wat de leerling nodig heeft, bieden de zorg die bij het kind past en stemmen ons onderwijs in overleg met de ouders daarop af.

Missie en visie

Basisschool De Zeester; een school in de wereld, de wereld in de school’

Ieder kind is anders. Op de Zeester vinden we dat je mag zijn wie je bent. Ieder kind heeft zijn eigen identiteit, zijn eigen mogelijkheden en eigen talenten. Deze visie vraagt om een aanpak op maat. Hier komen we met ons onderwijs aan tegemoet.

Onze kernwaarden zijn:

 • prikkelend onderwijs
 • samen leren, samen verantwoordelijk
 • sociaal krachtige leerlingen
 • een veilig schoolklimaat

Dit is waarin we geloven en wat we beloven

Goed onderwijs is voor ons meer dan taal en rekenen. We bereiden de kinderen erop voor een ‘wereldburger’ te worden: iemand die betrokken is, nieuwsgierig, zich verantwoordelijk voelt voor zichzelf en voor de mensen om hem heen én de omgeving. Hier is meer voor nodig dan feitenkennis alleen. Daarom stimuleren we die vaardigheden waarmee kinderen zelfstandig hun kennis kunnen en willen vergroten, maar ook voor het goed omgaan met elkaar. Reflectief denken en eigenaarschap is daarbij belangrijk. Wij leren kinderen nadenken over hun eigen leren en gedrag.

En verder…

Elk jaar behandelen we een ander werelddeel, zodat je kind na 8 schooljaren als volleerd ‘wereldburger’ van school gaat. Elk jaar ontdekken we een ander werelddeel: de kunst en cultuur, het dagelijks leven, flora en fauna en de bezienswaardigheden van dat werelddeel staan dan op de agenda. “Welkom in onze wereld, welkom op De Zeester!”

Met zestien basisscholen, waaronder één school voor speciaal basisonderwijs, staan wij voor een breed en dekkend aanbod van openbaar basisonderwijs in de IJmond. Samen zijn wij IJmare en werken wij met energie en enthousiasme elke dag opnieuw aan het best mogelijke onderwijs.

Leerlingenraad

De leerlingenraad geeft leerlingen inspraak en laat kinderen ervaren wat democratie betekent. Vanaf groep 5 kiezen de leerlingen een afgevaardigde voor de leerlingenraad. De leden bespreken in de klas vooraf de agendapunten en nemen deze informatie mee naar de vergadering. De leerlingenraad komt om de 6 weken bijeen en bespreekt met de directeur zaken die op school spelen, of komt met voorstellen voor activiteiten op school. Zo bepalen zij bijvoorbeeld het goede doel waar de opbrengst van de Zeester Run aan wordt gedoneerd.

Ons team

We zijn een hecht en professioneel team. We zijn enthousiast en werken op basis van wederzijds vertrouwen en respect met alle betrokkenen samen.

Onze uitgangspunten

Kinderen:

 • gaan met plezier naar school;
 • ontwikkelen zich optimaal;
 • worden gestimuleerd tot zelfstandig handelen;
 • leren voor zichzelf op te komen;
 • leren samenwerken;
 • zijn uniek. We houden daar rekening mee;
 • verdienen de aandacht die bij hen past;
 • hebben het recht te zijn zoals ze zijn.