Contact

Meer weten? Neem dan contact met directeur Mark van Leeuwen. Ook voor een persoonlijke rondleiding met uw zoon of dochter.

De Zeester
Pieter Cheeuwenlaan 6
1948 DD Beverwijk
Telefoon: 0251 – 20 56 61
E-mail: mark.vanleeuwen@ijmare.nl

Medezeggenschapsraad
medezeggenschapsraad@de-zeester.nl

Ouderraad
ouderraad@de-zeester.nl