Samenwerking met ouders is vanzelfsprekend

Ouders zijn onze partners. Wij zien samenwerking met ouders om een maximale ontwikkeling van leerlingen te realiseren als een vanzelfsprekendheid.

Hulp van ouders is onmisbaar

Bij diverse activiteiten is de hulp van ouders onmisbaar. Denk aan het begeleiden bij schoolreizen, bezoek aan museum, speeltuin, bibliotheek en sportactiviteiten. Je kunt je per activiteit aanmelden na een oproep van de leerkracht via een Parrobericht. Als je ook wilt meedenken over de organisatie van dergelijke activiteiten en vieringen, kun je je aanmelden bij de ouderraad. Als je liever meedenkt over het beleid van de school, is de medezeggenschapsraad wellicht iets voor jou.

Medezeggenschapsraad

De inspraak van ouders en personeelsleden op het beleid van de school is geregeld via de medezeggenschapsraad (mr). Onze mr bestaat uit 3 leerkrachten en 3 ouders. De mr is de gesprekspartner van de directie als het gaat om beleid. De medezeggenschapsraad geeft advies, vraagt om informatie en heeft soms instemmingsrecht. Als ouder heb je altijd de mogelijkheid om bepaalde onderwerpen aan te dragen.

Ouderraad

De ouderraad biedt vooral ondersteuning bij activiteiten die de school organiseert. Bijvoorbeeld sportactiviteiten, het sinterklaasfeest, kerstfeest, bezoek aan bibliotheek of museum, en avondvierdaagse. Ouders kunnen zich op elk moment aanmelden naar aanleiding van een oproep die jaarlijks in de nieuwsbrief wordt gedaan. Namens de school is er altijd een leerkracht als vertegenwoordiger van de leerkrachten bij de vergaderingen aanwezig. De ouderraad komt ongeveer 6 keer per schooljaar bijeen. De ouderraad is per e-mail te bereiken op: ouderraad@de-zeester.nl.

Denk je met ons mee?

Wij hechten veel waarde aan jouw mening en advies. Wil je met ons meedenken en adviseren? Dat kan door deel te nemen aan de overlegorganen van de school. Samen vormen we de school.

Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen van onze stichting. De gmr bestaat, net als de medezeggenschapsraad van onze school, uit ouders en uit medewerkers. Zij vertegenwoordigen de ouders, respectievelijk de medewerkers van alle scholen. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Op de website van ons bestuur (College van Bestuur & Raad van Toezicht – OPO IJmond) vind je meer informatie over de samenstelling, de vergaderdata en het reglement van de gmr.