De leden van de Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Voor de mr zijn er driejaarlijkse verkiezingen. De leden zijn:

Leerkrachtegeleding:
Jacinta Beentjes (groep 1/2), Hetty Dikker (groep 7) en Angelaa Kaaijk (groep 1/2).

Oudergeleding:
Randall van Meeteren en Jeffrey van der Kuijl.

De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen mag dus als toehoorder aanwezig zijn. De mr is per e-mail te bereiken op: mrzeester@ijmare.nl

Vergaderdata

22-05-2023Aanvang 19.30 uur
04-07-2023Aanvang 19.30 uur

Extra informatie

Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Wilt u een MR vergadering bijwonen neem dan contact op met Angela Kaaijk, voorzitter van de MR