De leden van de Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden. Drie leden worden gekozen uit en door de ouders, drie leden worden gekozen uit en door het personeel van de school. Voor de mr zijn er driejaarlijkse verkiezingen. De leden zijn:

Leerkrachtegeleding:
Jacinta Beentjes (groep 1/2), Lianne Dudink (groep 5-6) en Angela Kaaijk (groep 1/2).

Oudergeleding:
Bloer Hama en Randall van Meeteren.

De vergaderingen zijn openbaar. Iedereen mag dus als toehoorder aanwezig zijn. De mr is per e-mail te bereiken op: mrzeester@ijmare.nl

Vacature

Heeft u interesse om actief mee te denken als lid van de MR? Meldt u zich bij de leerkracht of stuur een mail naar de MR ten aanzien van de voorzitter Angela Kaaijk. U bent van harte welkom en uw bijdrage wordt bijzonder gewaardeerd!

Vergaderdata

17-01-2024Aanvang 19.30 uur
15-03-2024Aanvang 19.30 uur
27-05-2024Aanvang 19.30 uur
27-06-2024Aanvang 19.30 uur

Extra informatie

Vergaderingen van de Medezeggenschapsraad zijn in principe openbaar. Wilt u een MR vergadering bijwonen neem dan contact op met Angela Kaaijk, voorzitter van de MR