Nieuwsbrief

Ouderbijdrage

Binnenkort zult u van de Ouderraad een brief ontvangen met het verzoek om de ouderbijdrage over te maken. Deze ouderbijdragen maken het mogelijk om de kinderen schoolreisjes en vieringen zoals Sint en kerst aan te bieden. 

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar GI-GA-GROEN. Het zou erg leuk zijn als kinderen die dag zo veel mogelijk in groene kleding naar school komen of een groen voorwerp meenemen. 

Tijdens de Kinderboekenweek besteden we veel aandacht aan het belang van lezen en vooral het plezier wat je aan lezen kan beleven. In alle groepen bieden verschillende activiteiten aan. In de groepen 7 en 8 organiseren we weer een voorleeswedstrijd en kunnen kinderen van alle groepen een gouden/zilveren penseel of griffel winnen 

Leesplezier

Dinsdag 4 oktober openen wij met de hele school om 8.30 uur op het schoolplein de Kinderboekenweek. Het thema is dit jaar GI-GA-GROEN. Het zou erg leuk zijn als kinderen die dag zo veel mogelijk in groene kleding naar school komen of een groen voorwerp meenemen. 

Tijdens de Kinderboekenweek besteden we veel aandacht aan het belang van lezen en vooral het plezier wat je aan lezen kan beleven. In alle groepen bieden verschillende activiteiten aan. In de groepen 7 en 8 organiseren we weer een voorleeswedstrijd en kunnen kinderen van alle groepen een gouden/zilveren penseel of griffel winnen 

Om het leesplezier te bevorderen zullen juffen en meester voorlezen in een andere groep, organiseren we in alle groepen boekenkringen en ontmoeten groepen 5 en 6 illustrator Sanne te Loo. 

Kleedjesmarkt

Woensdag 12 oktober om 12.15 uur organiseren we de kleedjesmarkt en kunnen kinderen boeken verkopen. De kinderen mogen boeken verkopen op het schoolplein. Bij slecht of te koud weer zullen we het naar binnen verplaatsen. Mocht u samen met uw kind(eren) boeken willen verkopen, dan mag u uw kind om 12 uur uit de klas halen om de verkoopstand klaar te zetten. De boeken mogen maximaal 1 euro per stuk kosten. 

Informatieavonden

In deze periode organiseren we voor elke groep een informatieavond. U kunt dan kennismaken met de leerkrachten en u laten informeren over het onderwijsaanbod in de groep.

U ontvangt via een Parrobericht de uitnodiging voor de groep van uw zoon/dochter.

Het team van De Zeester wenst iedereen een heerlijk weekend en graag tot maandag!