Ouder-app

Ouders ontvangen van de leerkracht een uitnodiging om gebruik te maken van Parro. Deze ouder-app vormt de digitale ondersteuning van onze communicatie. Leerkrachten kunnen een kort verslag van activiteiten, foto’s, filmpjes of korte berichten plaatsen, of bijzondere activiteiten aankondigen. Ouders kunnen via de app berichten sturen naar de leerkracht of zich inschrijven voor bepaalde activiteiten. Wij denken hiermee de ouders goed te informeren over het dagelijks werk van hun kind en hopen daarmee de betrokkenheid van ouders te vergroten.