Verlof aanvragen

Ieder kind is vanaf het vijfde levensjaar leerplichtig en dus verplicht op school te zijn. Kinderen mogen de school alleen verzuimen als ze ziek zijn of door bijzondere omstandigheden niet op school kunnen komen. Ouders kunnen bij bijzondere omstandigheden (zoals bruiloften, begrafenissen en jubilea) schriftelijk verlof aanvragen bij de schoolleider, Mark van Leeuwen, e-mail: mark.vanleeuwen@ijmare.nl. Mark is aanwezig op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag.

Als de situatie daarom vraagt, staan wij altijd open voor overleg en nodigen wij ouders uit voor een gesprek op school.