School

Onze School

Basisschool de Zeester bestaat sinds 2002. ‘Openbare Basisschool De Broekpolder’ was toen de (werk)naam. In september 2003 is er samen met de kinderen op zoek gegaan naar een ‘echte’ naam voor onze school. Middels een prijsvraag en na beraad van de jury, die bestond uit ouders, kinderen en leerkrachten, is gekozen voor De Zeester!

Sinds oktober 2008 zijn wij gehuisvest in een nieuw gebouw aan de Pieter Cheeuwenlaan 6 in de Broekpolder. De school is in al die jaren gegroeid van 5 leerlingen toen, tot 380 leerlingen nu. We hebben drie kleutergroepen en twee groepen 3, 4, 5, 6, 7 en ook twee groepen 8.

De Zeester is een openbare school, dit betekent dat in principe elk kind woonachtig in de Broekpolder en omstreken welkom is. Op onze school is ook aandacht voor godsdienst en levensbeschouwelijke zaken. Uiteraard vanuit een neutraal standpunt.